Představení společnosti Equity Solutions

Společnost Equity Solutions s.r.o. působí v oblasti investic formou Private Equity. Společnost se primárně zaměřuje na investiční příležitosti v oblasti střední a východní Evropy zejména pak v regionech Česko, Polsko a Slovenska. Private Equity představuje proces, během kterého investor poskytuje střednědobé až dlouhodobé financování ve formě získání podílu na základním kapitálu společnosti. Zpravidla se jedná o investice do soukromých společností.

Vedle projektů investic Equity Solutions dále působí na poli poradenských služeb v oblasti investičního bankovnictví, finanční restrukturalizace a správy rizikových aktiv.

Společnost byla založena v Praze roce 2008 jako poradenská instituce se zaměřením na poskytování poradenských služeb při realizaci kapitálových transakcích a poradenství při správě ohrožených aktiv. S odstupem dvou let tedy v roce 2010 Equity Solutions zaměřila svoji pozornost na projekty private equity investic. V současné době představuje oblast investic formou Private Equity a jejich následné správy dominantní náplň podnikání.

Spoluzakladatelé Equity Solutions Zdeněk Čáp, Jiří Zajíc a Bogdan Kaszper jsou odborníci disponujícími mnohaletými zkušenostmi v řízení významných transakcí ve střední Evropě a oborech jako jsou například finanční služby, telekomunikace a informační služby, média a komunikace, strojírenství, rychlo-obrátkové spotřební zboží či nemovitosti.