Náš tým

Zdeněk Čáp Ph.D., MBA

cap@equitysolutions.cz

Zdeněk Čáp působí ve společnosti jako řídící partner. Před založením společnosti Equity Solutions působil 8 let ve finanční skupině (FS) České konsolidační agentury (ČKA), nástupnické organizaci Konsolidační banky Praha, a to nejprve jako jednatel zodpovědný za obchodní úsek dceřiné společnosti Konpo, s.r.o., do které byla převedena aktiva společnosti Komerční banka a.s., v objemu 60 miliard Kč a následně jako předseda představenstva a generální ředitel mateřské společnosti – ČKA. Před příchodem do FS ČKA pracoval Zdeněk Čáp 8 let na různých pozicích v Komerční bance (KB). Počínaje oddělením plánu a marketingu přes účast v projektu Transformace KB, náměstka ředitele Obchodního centra - Corporate Finance, po ředitele pobočky a náměstka ředitele oblasti. Zdeněk Čáp vystudoval Univerzitu J.E. Purkyně, Vysokou školu ekonomickou v Praze a Sheffield – Hallam Univerzity/Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT. Je Člen vědecké rady a člen oborové rady v doktorském studijním programu Ekonomika a management obor Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. Bogdan Kaszper, MBA

kaszper@equitysolutions.cz

Bogdan Kaszper působí ve společnosti Equity Solutions jako partner se zaměřením na fúze, portfoliové divestice a Distressed Assets (Řešení ohrožených aktiv). Před založením společnosti Equity Solutions působil v České konsolidační agentuře (ČKA) na pozici ředitele projektu ukončení činnosti finanční skupiny ČKA. Před příchodem do ČKA pracoval jako ředitel Divize Segmenty a Produkty ve společnosti eBanka a. s. a na různých pozicích v oblasti správy rizikových pohledávek a marketingu ve společnosti Komerční banka a. s. Bogdan Kaszper vystudoval VŠB – TU Ostrava, Rochester Institute of Technology, New York.

Ing. Jiří Zajíc

zajic@equitysolutions.cz

Jiří Zajíc působí ve společnosti Equity Solutions jako partner se specializací na projekty fúzí a akvizic. Jiří před příchodem do Equity Solutions působil 8 let ve skupině Erste Bank, kde byl v pozici zástupce ředitele a následně ředitele odpovědného za řízení a koordinaci projektů v oblasti investičního bankovnictví a finančního poradenství v oblasti střední a východní Evropy, zejména pak v Praze a Bukurešti. Před příchodem do skupiny Erste Bank pracoval v oddělení Corporate Finance Komerční banky a dříve jako analytik v oddělení Corporate Finance společnosti Expandia Finance. Pan Zajíc má bohaté zkušenosti v investičním bankovnictví v zemích střední a východní Evropy z projektů v oborech bankovnictví, telekomunikací, stavebnictví a nemovitostí. Jiří Zajíc vystudoval obor finance a bankovnictví na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.